Economy for the Common Good ijvert voor een economisch model waarin ons algemeen belang voorop staat. We maken de positieve bijdrage van organisaties aan de samenleving zichtbaar. Dat doen we met behulp van een Common Good Balans die de impact van de organisatie bij haar stakeholders laat zien aan de hand van vier kernwaarden.

De Economy of the Common Good is een internationale beweging die in 2010 in Oostenrijk werd opgericht door politicoloog Christian Felber en intussen in meer dan 20 landen actief is. Economy of the Common Good is in een advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie erkend als model voor de verspreiding van een ethisch economisch systeem in Europa.


Onze Waarden

Menselijke Waardigheid

Duurzaamheid

Sociale Rechtvaardigheid

Democratische Participatie

Wat kan jij doen?

In België zijn al vrijwilligers actief in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven.

Geef een seintje via het formulier hieronder en we brengen jullie in contact …

 

Door lid te worden draag je bij aan de uitbouw van het gedachtengoed in België.
Ook krijg je als lid stemrecht tijdens de algemene vergadering en kan je zo de beweging mee vorm geven.
Ieder lid kan een account aanvragen op de internatiale kennisdatabank.

Ieder bijkomend lid geeft ons meer gewicht om overheden en bedrijven duidelijk te maken dat investeren in duurzaamheid loont.
De werking van onze VZW is beschreven in onze statuten .

 

 

Het lidmaatschap bedraagt:

  • – Particulieren: 30 €
  • – Bedrijven: 100 €
  • – Eénmanszaken en vzw’s: 60 €
  • – Voordeelcategorieën (*) : 5 €

(*) studenten, gepensioneerden, mensen met een beperking, leefloners, …

 

Om lid te worden:

  1.   Vul je e-mail en naam hieronder in.
  2.   Stort jouw lidmaatschapsbijdrage op BE34 5230 8096 7490 van Ecogood Belgium vzw
  3.   Daarna kunnen we je via email bereiken.

Je kan op dit moment terecht bij Meer-Waarde (Gent) en EarthWays (Leuven) voor workshops op aanvraag.

Online organiseert EarthWays de Baseline Common Good workshop, een open online workshop van 2u.
Daarin introduceert EarthWays je in de Common Good Matrix en de manier waarop deze transitie in gang zet en ga je in gesprek met andere deelnemers om enkele tegels uit de Matrix aan jouw werkelijkheid te toetsen:

https://earthways.be/#calendar

Organisaties beantwoorden een aantal vragen binnen de Common Good Balance Matrix.
Zo wordt duidelijk wat hun impact is op mens, maatschappij en milieu.
De Common Good Balance Sheet is open source en volledig democratisch opgesteld.

Een Common Good Balance Sheet bevat 2 onderdelen : een beschrijvend rapport en een cijfermatige scoring.
Na een externe audit is de Common Good Balance Sheet klaar voor publicatie.
 
Er bestaan 3 werkwijzen om je Common Good Balance Sheet uit te werken:

  1. Je sluit aan bij een Peer Group die werkt onder leiding van een gecertificeerd Common Good Consultant. Deze peer groep zorgt voor audit van elkaars rapporten i.s.m. een externe auditeur. Dit kan enkel voor kleine of middelgrote organisaties en wanneer je start met je eerste ECG rapport.
  2. Je werkt direct samen met een gecertificeerd Common Good Consultant en een externe auditeur.
  3. Je organisatie (of 1 ‘Champion’ in het team) verdiept zich, via het Common Good Workbook,  in de materie en je schrijft intern het Common Good rapport. Dit wordt voorgelegd aan een externe auditeur.
 

Wens je in contact te komen met een gecertifieerd Common Good Consultant in je buurt?
Laat het ons weten en we bezorgen je de contactgegevens.

Wens je aan te sluiten bij een peer-to-peer groep van minstens 5 organisaties?
Laat je gegevens achter en we brengen je in contact met andere geïnteresseerde organisaties om samen een groep te starten.
Nooit een nieuwtje missen?
Vul dan jouw e-mail in:
 


 
Duid alles aan dat je interesseert